Vilket Bristav-nummer har ?

Bobbo Krulls Bristav-nummer är

1

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bobbo Krulls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet