Vilket Bristav-nummer har ?

Sexivendelas Bristav-nummer är

2

Sexivendela
var med i avsnittet #15 Jantelagen m. Sexivendela
i podden The Power Meeting Podcast med
Jonathan Rollins

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Sexivendelas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym