Vilket Bristav-nummer har ?

Sebbe Staksets Bristav-nummer är

2

Sebbe Stakset
var med i avsnittet #12 Sebbe Stakset
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 112
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sebbe Staksets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym