Vilket Bristav-nummer har ?

Sebastian Järpehags Bristav-nummer är

2

Sebastian Järpehag
var med i avsnittet 2016-11-30
i podden AMK Morgon med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Sebastian Järpehags poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet