Vilket Bristav-nummer har ?

Sargon De Bassos Bristav-nummer är

2

Sargon De Basso
var med i avsnittet #18 De Basso
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sargon De Bassos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym