Vilket Bristav-nummer har ?

Sara Lumholdts Bristav-nummer är

4

Sara Lumholdt
var med i avsnittet Avs nr 7
i podden Erik tar rygg på med
Erik Sander

Erik Sander
var med i avsnittet Avs nr 3
i podden Erik tar rygg på med
Dogge Doggelito

Dogge Doggelito
var med i avsnittet Avsnitt 65
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Sara Lumholdts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym