Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia "PT-Fia" Sjöströms Bristav-nummer är

2

Sofia "PT-Fia" Sjöström
var med i avsnittet 12
i podden Ofiltrerat med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sofia "PT-Fia" Sjöströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym