Vilket Bristav-nummer har ?

Sara Janssons Bristav-nummer är

2

Sara Jansson
var med i avsnittet 128
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Sara Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet