Vilket Bristav-nummer har ?

Sanny Dahlbecks Bristav-nummer är

3

Sanny Dahlbeck
var med i avsnittet "39. Sanny Dahlbeck"
i podden Handen på hjärtat med
Daniel Beijner

Daniel Beijner
var med i avsnittet "31. Klas Eriksson"
i podden Handen på hjärtat med
Klas "Claerence" Eriksson

Klas "Claerence" Eriksson
var med i avsnittet 294
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sanny Dahlbecks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym