Vilket Bristav-nummer har ?

Sanny Dahlbecks Bristav-nummer är

3

Sanny Dahlbeck
var med i avsnittet "39. Sanny Dahlbeck"
i podden Handen på hjärtat med
Rodrigo Gonzalez

Rodrigo Gonzalez
var med i avsnittet "9. Julia Frej"
i podden Handen på hjärtat med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Sanny Dahlbecks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym