Vilket Bristav-nummer har ?

Klas "Claerence" Erikssons Bristav-nummer är

1

Klas "Claerence" Eriksson
var med i avsnittet 294
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Klas "Claerence" Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet