Vilket Bristav-nummer har ?

Sanna Perssons Bristav-nummer är

3

Sanna Persson
var med i avsnittet 4
i podden Podografen med
Cornelius Löfmark

Cornelius Löfmark
var med i avsnittet 12
i podden Podografen med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet 196
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sanna Perssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet