Vilket Bristav-nummer har ?

Salem Yohannes Bristav-nummer är

2

Salem Yohannes
var med i avsnittet #29 Don't Touch My Hair m. Salem Yohannes
i podden The Power Meeting Podcast med
Jonathan Rollins

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Salem Yohannes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet