Vilket Bristav-nummer har ?

Sakdiyah Ma’rufs Bristav-nummer är

4

Sakdiyah Ma’ruf
var med i avsnittet We Have a Dream
i podden Studentaftonpodden med
Jan Eliasson

Jan Eliasson
var med i avsnittet Avsnitt 51
i podden Dagens Människa med
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand
var med i avsnittet Avsnitt 21
i podden Dagens Människa med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sakdiyah Ma’rufs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym