Vilket Bristav-nummer har ?

Said Karlssons Bristav-nummer är

2

Said Karlsson
var med i avsnittet 23
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Said Karlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet