Vilket Bristav-nummer har ?

Saeid Esmaeilzadehs Bristav-nummer är

3

Saeid Esmaeilzadeh
var med i avsnittet 102
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Saeid Esmaeilzadehs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym