Vilket Bristav-nummer har ?

Rossana Dinamarcas Bristav-nummer är

2

Rossana Dinamarca
var med i avsnittet BONUS 12
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Rossana Dinamarcas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym