Vilket Bristav-nummer har ?

Ronnie Sandahls Bristav-nummer är

2

Ronnie Sandahl
var med i avsnittet #6
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Rasmus Kilander

Rasmus Kilander
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Ronnie Sandahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym