Vilket Bristav-nummer har ?

Roger Gunnarssons Bristav-nummer är

3

Roger Gunnarsson
var med i avsnittet Avsnitt #2
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #26
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Roger Gunnarssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym