Vilket Bristav-nummer har ?

Robin Olsens Bristav-nummer är

2

Robin Olsen
var med i avsnittet Avsnitt 40
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 234
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Robin Olsens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym