Vilket Bristav-nummer har ?

Roberto Vacchis Bristav-nummer är

3

Roberto Vacchi
var med i avsnittet #25
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 172
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Roberto Vacchis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym