Vilket Bristav-nummer har ?

Robert Bendtlinders Bristav-nummer är

2

Robert Bendtlinder
var med i avsnittet 6
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Fredrik da Rocha Johansson

Fredrik da Rocha Johansson
var med i avsnittet 11
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Petter Bristav

Se Robert Bendtlinders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym