Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik da Rocha Johanssons Bristav-nummer är

1

Fredrik da Rocha Johansson
var med i avsnittet 11
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Petter Bristav

Se Fredrik da Rocha Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym