Vilket Bristav-nummer har ?

Rikard Uddenbergs Bristav-nummer är

2

Rikard Uddenberg
var med i avsnittet #56
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Rikard Uddenbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym