Vilket Bristav-nummer har ?

Rikard Norlings Bristav-nummer är

3

Rikard Norling
var med i avsnittet #3
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 333: Ofrivilligt offentligt sex
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rikard Norlings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym