Vilket Bristav-nummer har ?

Rikard "Nationalgrisen"s Bristav-nummer är

3

Rikard "Nationalgrisen"
var med i avsnittet 13
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 27
i podden Nemo Möter En Vän med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rikard "Nationalgrisen"s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym