Vilket Bristav-nummer har ?

Rikard "Nationalgrisen"s Bristav-nummer är

3

Rikard "Nationalgrisen"
var med i avsnittet 13
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 49
i podden Nemo Möter En Vän med
André Wickström

André Wickström
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rikard "Nationalgrisen"s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym