Vilket Bristav-nummer har ?

Ricard A R Nilssons Bristav-nummer är

2

Ricard A R Nilsson
var med i avsnittet #48 Ricard A R Nilsson
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ricard A R Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym