Vilket Bristav-nummer har ?

Rebecka Gärdenfors Bristav-nummer är

2

Rebecka Gärdenfors
var med i avsnittet 38
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rebecka Gärdenfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym