Vilket Bristav-nummer har ?

Rawas Bristav-nummer är

3

Rawa
var med i avsnittet Kapitel 55
i podden Menage à tugg med
Ermias

Ermias
var med i avsnittet Kapitel 81
i podden Menage à tugg med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Rawas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym