Vilket Bristav-nummer har ?

Ermias Bristav-nummer är

2

Ermias
var med i avsnittet Kapitel 9
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 285
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ermias poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet