Vilket Bristav-nummer har ?

Rauands Bristav-nummer är

3

Rauand
var med i avsnittet Kapitel 12
i podden Menage à tugg med
Meron

Meron
var med i avsnittet Kapitel 9
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Rauands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym