Vilket Bristav-nummer har ?

Rauands Bristav-nummer är

3

Rauand
var med i avsnittet Kapitel 12
i podden Menage à tugg med
Meron

Meron
var med i avsnittet Kapitel 119
i podden Menage à tugg med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rauands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet