Vilket Bristav-nummer har ?

Rasmus Törnbloms Bristav-nummer är

3

Rasmus Törnblom
var med i avsnittet 62
i podden Ångestpodden med
Ida Höckerstrand

Ida Höckerstrand
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rasmus Törnbloms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym