Vilket Bristav-nummer har ?

Rami Shaabans Bristav-nummer är

3

Rami Shaaban
var med i avsnittet #23
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 8
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Rami Shaabans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym