Vilket Bristav-nummer har ?

Quetzala Blancos Bristav-nummer är

2

Quetzala Blanco
var med i avsnittet 96. Var Är Mina Fuckboys?
i podden Ihop Med Josefin med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 333: Ofrivilligt offentligt sex
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Quetzala Blancos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym