Vilket Bristav-nummer har ?

Cimon Lundbergs Bristav-nummer är

1

Cimon Lundberg
var med i avsnittet 29
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Cimon Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet