Vilket Bristav-nummer har ?

Py Bäckmans Bristav-nummer är

3

Py Bäckman
var med i avsnittet Avsnitt 26
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 211
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Py Bäckmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym