Vilket Bristav-nummer har ?

Puma Swedes Bristav-nummer är

3

Puma Swede
var med i avsnittet 115
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 19
i podden Fyllepodden med
Bianca Meyer

Bianca Meyer
var med i avsnittet 24
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Puma Swedes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym