Vilket Bristav-nummer har ?

Pikes Bristav-nummer är

2

Pike
var med i avsnittet 231. Direkt från Tokyo med Pike och Said
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Pikes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet