Vilket Bristav-nummer har ?

Pia Sundhages Bristav-nummer är

2

Pia Sundhage
var med i avsnittet 26
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pia Sundhages poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym