Vilket Bristav-nummer har ?

Philip Martins Bristav-nummer är

2

Philip Martin
var med i avsnittet 133
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Philip Martins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet