Vilket Bristav-nummer har ?

Philip Martins Bristav-nummer är

2

Philip Martin
var med i avsnittet 134
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Philip Martins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet