Vilket Bristav-nummer har ?

Petrina Solanges Bristav-nummer är

2

Petrina Solange
var med i avsnittet 134
i podden Arkiv Samtal med
Sandra Ilar

Sandra Ilar
var med i avsnittet 284
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Petrina Solanges poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym