Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Kjellin Kjellins Bristav-nummer är

3

Peter Kjellin Kjellin
var med i avsnittet EP65
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP120
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 53
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Kjellin Kjellins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym