Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Kjellin Kjellins Bristav-nummer är

3

Peter Kjellin Kjellin
var med i avsnittet EP65
i podden Nördigt med
Mats Nylund

Mats Nylund
var med i avsnittet EP82
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 54
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Kjellin Kjellins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym