Vilket Bristav-nummer har ?

Pernilla Hammargrens Bristav-nummer är

2

Pernilla Hammargren
var med i avsnittet 27: Pernilla, Johannes och Johanna
i podden Fantasipanelen med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 154
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pernilla Hammargrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym