Vilket Bristav-nummer har ?

Per Ola Thornells Bristav-nummer är

3

Per Ola Thornell
var med i avsnittet 27. Medium erkänner fusk
i podden Skeptikerpodden med
John Houdi

John Houdi
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Per Ola Thornells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym