Vilket Bristav-nummer har ?

Per Ola Thornells Bristav-nummer är

3

Per Ola Thornell
var med i avsnittet 27. Medium erkänner fusk
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 32
i podden Vettigt Trams med
Henrik Grund

Henrik Grund
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Per Ola Thornells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet