Vilket Bristav-nummer har ?

Per Lundbergs Bristav-nummer är

2

Per Lundberg
var med i avsnittet 2
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Fredrik da Rocha Johansson

Fredrik da Rocha Johansson
var med i avsnittet 11
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Petter Bristav

Se Per Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym