Vilket Bristav-nummer har ?

Paul Svenssons Bristav-nummer är

3

Paul Svensson
var med i avsnittet 56
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Paul Svenssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym