Vilket Bristav-nummer har ?

Patrik Pelosios Bristav-nummer är

2

Patrik Pelosio
var med i avsnittet #41 Patrik Pelosio
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrik Pelosios poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym