Vilket Bristav-nummer har ?

Patrik Carlgrens Bristav-nummer är

2

Patrik Carlgren
var med i avsnittet Avsnitt 14
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 333: Ofrivilligt offentligt sex
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrik Carlgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet