Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Söderlunds Bristav-nummer är

2

Patrick Söderlund
var med i avsnittet 118
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Patrick Söderlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet