Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Mörks Bristav-nummer är

3

Patrick Mörk
var med i avsnittet 110
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrick Mörks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet