Vilket Bristav-nummer har ?

Pamela Schultz Nybackas Bristav-nummer är

4

Pamela Schultz Nybacka
var med i avsnittet #34 Romancelitteratur
i podden Bildningspodden med
Magnus Bremmer 

Magnus Bremmer 
var med i avsnittet #4 Mai Zetterling
i podden Bildningspodden med
Maaret Koskinen

Maaret Koskinen
var med i avsnittet 30
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 132
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pamela Schultz Nybackas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym